“Waar vrienden thuis zijn”
VZW PARTHENON
Welcome
FOUNDED IN 1958

6 April Boekvoorstelling Marcel Renaat

& optreden Marcel & Henri

13 April Beker van de Vriendschap .

Lunch Paella + Petanque

1 Mei Boogschieten/ Volksspelen

Lunch door Chef Danny

14 Juni Kleine Prettige stoornis

21 Juli Nat Feestdag - Thuisblijversfuif

met optreden en diner.

17 Augustus Reünie met optreden

Diner Menu nog vast te leggen

Vertoning video Revue uit vroegere tijden

7 September Challenge Petanque

Diner Côte à l’os

26 Oktober Mosselsouper

23 November Clubsouper Traiteur De Rudder

18 December Kerstpetanque .

Lasagne + Petanque

31 December Eindejaar party - Traiteur De Rudder

ALLE WOENSDAGEN PETANQUE TENZIJ ANDERS IN KALENDER vanaf 14.00
"VRIENDEN BRENGEN HUN VRIENDEN MEE"