“Waar vrienden thuis zijn”
VZW PARTHENON
Welcome
FOUNDED IN 1958
14 Juni Kleine Prettige stoornis

21 Juli Nat Feestdag - Thuisblijversfuif

met optreden en diner. Menu zie Actua

17 Augustus Reünie met optreden

Diner Menu nog vast te leggen. Menu zie Actua

Vertoning video Revue uit vroegere tijden

7 September Challenge Petanque

Diner Côte à l’os

18 September Ledenvergadering

26 Oktober Mosselsouper

23 November Clubsouper Traiteur De Rudder

18 December Kerstpetanque .

Lasagne + Petanque

31 December Eindejaar party - Traiteur De Rudder

ALLE WOENSDAGEN PETANQUE TENZIJ ANDERS IN KALENDER vanaf 14.00
"VRIENDEN BRENGEN HUN VRIENDEN MEE"